Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerez politikamızı ve kişisel verilerin korunması hakkında açıklama metnini inceleyebilirsiniz. Kabul ediyorum.

Kategoriler

Arama Sonuçları

İşlem yapılıyor...

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme) merkezi MEYDANKAVAĞI MAH. ASPENDOS BLV. A BLOK NO:56 İÇ KAPI NO:301 MURATPAŞA/ANTALYA adresinde bulunan ve kayıtlı elektronik posta adresi www.agrobayi.com olan AGROBAYi E-TİCARET TARIM A.Ş. (AB) ile işbu Sözleşme'yi elektronik ortamda onaylayacak olan üye (Üye) arasında akdedilmiştir.

1.2. AB ve Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak Anılacaklardır.

2. SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. İşbu Sözleşme’nin amacı, Websitesi üzerinde AB ya da AB’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.2. AB, sahibi olarak işletmekte olduğu www.agrobayi.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunda kurulu sanal pazaryerinde Üyeleri alışveriş yapma amacıyla bir araya getirmektedir. AB, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan bir aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.3. Üye, AB tarafından yönetilmekte olan www.agrobayi.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda kuracağı Sanal Mağaza üzerinden ilan vererek Satıcı sıfatıyla ürün ve/veya hizmetleri satabilecek veyahut bu platformda Satıcılar tarafından Sanal Mağazalar'da satılan ürün ve/veya hizmetleri Alıcı sıfatıyla satın alabilecektir. AB, Üyeler’in elektronik ticaret platformundan yararlanma karşılığında ödemeleri gerekebilecek komisyon oranlarını ayrıca duyurur. Üyeler'in aralarındaki alım satım ilişkisi işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemekte olup, AB'nin Satıcı ve/veya Alıcı konumundaki Üyeler'in aralarındaki satım ilişkisinden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.4. İşbu Sözleşme kapsamında Üye, ticari ve mesleki amaçlarla alım satım işlemlerinde bulunduğunu, işlemlerinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un kapsamına girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3. TANIMLAR

3.1. İşbu Sözleşmede;

3.1.1. Alıcı: AB ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek/tüzel kişi tacir ya da esnaf üyeyi,

3.1.2. Hizmet: Alıcı ve Satıcılar'ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan alım-satım işlemleri de dahil iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve/veya ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla AB tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesi’nde sunulan tüm uygulamaları,

3.1.4. Sanal mağaza: AB’nin Websitesi üzerinde AB prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılar'a tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı,

3.1.5. Satıcı: AB ile yaptığı işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi,

3.1.6. Üye/Üyeler: Alıcı ve/veya Satıcı'yı,

3.1.7. Üye Ofisi: Üye'nin, AB tarafından Websitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, alım-satım işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı,

3.1.8. Websitesi: Mülkiyeti AB’ye ait olan ve AB’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.agrobayi.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

4. ÜYELER'İN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye olabilmek için, öncelikle EK-1'de bulunan “Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeler, işbu Sözleşme'nin elektronik ortamda onaylanması gerekmektedir. Üye tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, AB’nin Üye'nin başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Üye, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Üye tarafından gerçeğe uygun olmayan bilgilerin verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Üye sorumlu olacaktır. Tüzel kişi Üye adına işlem yapmaya yetkili kişiler kayıt esnasında ilgili formda bildirilecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem AB nezdinde Üye'yi temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. Üye'nin başvuru esnasında bildirmiş olduğu e-posta adresine ve veya cep telefonu numarasına, kimlik doğrulama amacıyla bir kod veya doğrulama bağlantısı gönderilecektir. Üye tarafından 24 (yirmidört) saat içerinde doğrulanmayan e-posta adresleri ve cep telefonu numaraları AB tarafından kabul edilmeyebilir. Üye, söz konusu doğrulamayı yapmasının ardından, ilgili e-posta adreslerinin ve veya cep telefonu numaralarının kendi ticari işletmesine özgülenmiş ticari işletmenin iletişim bilgileri olduğunu ve bunlardan yapacağı doğrulama ve iletişimin kendi sorumluluğunu doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. Üye, kendisine ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, AB’ye bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.4. Üye, Websitesi’ne üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Üye Ofisi'ne ve/veya Sanal Mağaza’sına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliğini sağlama tamamen Üye'nin sorumluluğunda olup, Üye kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.5. Üye, Websitesi'ni hukuka ve ahlaka aykırı olarak; bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla; Websitesi'ndeki yorum ve puanlamaları Websitesi dışında yayınlamak gibi Websitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanarak; virüs veya Websitesi'ne, Websitesi'nin veri tabanına, Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılmasına sebep verecek bir şekilde kullanmayacaktır. Üye ayrıca, Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacak, AB'nin önceden yazılı izni alınmaksızın Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanmayacak ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamını veya bir kısmını izinsiz kopyalamayacak, yayınlamayacak veya kullanmayacaktır.

4.6. Üye, işlemlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını Üye Ofisi'ne robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik, idari ve fiziki tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınmasından sorumludur. Üye ayrıca, Websitesi’nde ve/veya Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Üye, Websitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 9.5'inin uygulanacağını kabul eder. Üye Websitesi'nde ve/veya Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere ve AB'ye karşı sorumludur.

4.8. Üye, Websitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her zaman hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Üye, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (Sanal Mağaza'nın Websitesi’nin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak gösterilmesi gibi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak AB’ye tahsis ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. AB, Üyeler arasındaki satış sözleşmesine taraf olmamakla birlikte, Satıcı’yı malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; Alıcı’yı ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı koruma amaçlı “Ödeme Koruma Sistemi” hizmeti sunmaktadır. Bu Ödeme Koruma Sistemine göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Satıcı adına ve hesabına AB tarafından Alıcı'dan tahsil edilir ve havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı'ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile Satıcı gerçekleştirdiği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanır ve ödeme havuz hesabından Satıcı'nın hesabına https://agrobayi.com/komisyonlar linkinde yer alan tablolarda belirtilmiş olan süreler içinde AB tarafından gerekli hizmet bedelleri mahsup edilerek aktarılır. Üye, Ödeme Koruma Sistemi'ne ilişkin tüm hüküm ve şartlara Websitesi üzerinden erişim sağlayarak bunları anladığını, bunlara uygun davranacağını ve AB'yi söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye, AB ve AB'nin yetkilendirdiği üçüncü kişiler tarafından, Websitesi, e-posta, çağrı merkezi, telefon, SMS (kısa mesaj) ve diğer her türlü iletişim kanalları aracılığıyla kendisine gönderilecek her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve pazarlama içerikli iletiye ve yapılacak diğer her türlü bildirime onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. SATICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, her türlü ürün satışı, reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için AB ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Satıcı EK-4'te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların işbu Sözleşme'nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

5.3. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar'ı Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri kabul etmeyecektir. Satıcı, hiçbir surette AB kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır. AB'nin, Satıcı'nın işbu maddedeki yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunduğunu tespit etmesi halinde; Satıcı, ihlali oluşturan ürün toplam bedelinin veya AB tarafından manipüle olduğu tespit edilen tutarın 2 (iki) katı ceza ödeyecek veya bu tutar cari hesabından düşülecektir.

5.4. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı'nın Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.5. Satıcı, Sanal Mağazası'nın puanını yükseltmek için sahte işlem yapmayacağını, bu yükümlülüğün ihlali durumunda AB'nin Sözleşme'yi derhal fesih hakkı doğacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Satıcı, Websitesi üzerinden ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde AB’nin taraf olmadığını; kendisine karşı sadece kendisinin yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, orjinal ürün olmasından, tohumların tescilli ve yasalarda belirlenen minumum çimlenme oranına sahip olmasından, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

5.7. Satıcı, satmış olduğu ürün/hizmet bedelinin kendi adına ve hesabına tahsili konusunda AB’yi süresiz ve geri dönülemez şekilde yetkilendirdiğini kabul ve taahhüt eder.

6. ALICI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Alıcı, Websitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak AB'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

6.2. Alıcı, Websitesi üzerinden herhangi bir Satıcı'dan ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde AB’nin taraf olmadığını;kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sanal Mağazası'nda sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, orjinal ürün olmasından, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

6.3. Alıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Alıcı'nın Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.4. Alıcı, siparişi verirken ürünleri teslim alması için başka kişilerin isimlerini verebilecek ve bu teslimat kişisini AB’ye beyan edecektir. Ürünlerin Alıcı tarafından bildirilen kişiler tarafından teslim alınması ve teslimi gösterir belgede hasarlı teslime ilişkin bir kayıt olmaması durumunda, Alıcı, ürünlerin kendisine teslim edilmediği, eksik veya hasarlı teslim edildiği iddialarında bulunamayacaktır.

7. AB'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. AB, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen Üye’ye ait kişisel ve ticari bilgileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, aşağıda belirtilen kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir. AB’nin, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması, kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla kullanabileceği ve tahsilat yöntemleri kapsamında gerekli analizlerin yapılabilmesi adına bankalarla paylaşılması da dâhil olmak üzere belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla verileri üçüncü kişilere açıklayabileceği Üye tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Bu anlamda Üye, kendine ait bilgilerin AB tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir. AB, Üye tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen kişisel ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır.

7.2. AB'nin Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle, AB, Websitesi'nde yer alan ve Satıcı’lar tarafından yayınlanmış hiçbir ürün, görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. AB, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Böyle bir kapatma ya da silme durumunda Üye, her ne isim altında olursa olsun AB'den herhangi bir tazminat talep edemez. Websitesi'nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle AB'nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, AB'ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

7.3. AB, yürürlükteki mevzuat uyarınca kanunen yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin AB nezdinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda, tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa konu işleme taraf olabilecek diğer Üyeler'e iletebilecektir.

7.4. AB'nin bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, AB söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. AB'nin bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

7.5. AB'nin, Websitesi'nin, Websitesi'ndeki ürün, hizmet veya kategorilerin tanıtımları için düzenlediği veya AB’nin sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişiler tarafından düzenlenen kampanyaların ve bu kapsamda üretilen kuponların, hediye çeklerinin veya puanların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, AB söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. AB'nin bu kişiler hakkında durumun niteliğine göre yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

8. MALİ HUSUSLAR

8.1. Üye, işbu Sözleşme'de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Satıcı sıfatına sahip Üye, Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. AB tarafından Satıcı'ya uygulanacak olan komisyon oranları ve vadeler https://agrobayi.com/komisyonlar linkinde yer alan tablolarda, ödeme koşulları ve sair mali şartlar ise EK-3'te yer alan "Satıcı Çalışma Mali Şart ve Prensipleri"nde belirlenmiştir.

8.2. Satıcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek Alıcı'ya veya Alıcı'nın teslim için daha önceden belirlemiş olduğu kişiye teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı'dan sipariş alması üzerine, sevk irsaliyesi ve fatura veya irsaliyeli fatura düzenleyerek, AB tarafından ilgili sayfada talep edilen bilgilerle birlikte bunları Üye Ofisi'ne yükleyecektir.

8.3. Satıcı, EK-4 Madde 9'da belirtilen durumlarda siparişi Alıcı'ya veya Alıcı'nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Alıcı'nın veya söz konusu yetkili kişinin kendisine imzalı ve kaşeli olarak ibraz ettiği (i) teslim fişini veya (ii) teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi Üye Ofisi'ne derhal yükleyecektir.

8.4. Satıcı'nın Madde 8.2 ve/veya 8.3 hükümlerine uygun davranmaması halinde AB, işbu Sözleşme'nin Madde 4.9'u uyarınca ilgili ürün veya hizmet bedelini Satıcı'ya aktarmama hakkına sahip olacaktır.

8.5. İşbu Sözleşme'nin Madde 9.5'i uyarınca, AB, Üye'nin işbu Sözleşme'yi ihlali nedeniyle maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Üye'nin cari hesabından mahsup edebilir veya Üye'den bizzat tahsil edebilir.

9. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

9.1. İşbu Sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

9.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin AB tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar AB tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.3. Taraflar'dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

9.4. Taraflar işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde AB'nin Sözleşme'yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında AB, Sözleşme'yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde AB Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bununla beraber AB, Satıcı'nın işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan hüküm ve şartlara aykırı davranması ve bu aykırılık sebebiyle AB nezdinde zarar meydana gelmesi riskine karşılık Satıcı'nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir.

9.5. Üye, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden birini ihlal etmesi sebebiyle AB'nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini AB'nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. AB'nin söz konusu hakkını kullanması AB'nin Sözleşme'yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve AB Sözleşme'yi feshetmeksizi n söz konusu tazminata hak kazanır.

9.6. Üye, AB aleyhine herhangi bir yasal takibin başlatılması veya kanunen yetkili makamlar tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde gerekli tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Aksi halde Üye doğabilecek her türlü zarara karşı AB'yi tazmin etme yükümlülüğü altında olacaktır. Ayrıca, AB'ye bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, AB Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilir.

9.7. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih yalnızca Taraflar'ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı'nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar'a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. Bununla beraber AB, Satıcı'nın Sanal Mağazası'ndan alışveriş yapmış olan Alıcılar'dan gelebilecek iade talep hakkı süreleri sona erene kadar, Satıcı'nın cari hesap alacağına bloke koyabilecektir. Söz konusu durumda, Satıcı tarafından yapılan tüm satışlara ilişkin iade sürelerinin sona ermesinin ardından, cari hesap alacağı üzerindeki blokaj kaldırılacaktır.

10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

10.1. Üye, işbu Sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf ve Sözleşme'nin hükümleriyle bağlı olacaktır. AB, işbu Sözleşme ve eklerini tek taraflı olarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir.

10.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri AB tarafından (i) Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine değişikliğe ilişkin bildirim gönderilmesi, (ii) Üye Ofisi ekranında değişikliğin duyurulması veya (iii) Websitesi'nde değişikliğin yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

10.3. AB Sözleşme'nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Üye'ye bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve AB tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme sürel eri, ek imkânlar ve teknik özellikler AB tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. AB tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Üye işbu değişikleri Websitesi'nden veya Üye Ofisi’nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

10.4. Satıcı, AB tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin AB’nin Websitesi ve Üye Ofisi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

10.5. AB, Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği elektronik posta adresine elektronik posta veya fiziki posta adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla Üye ile iletişim kuracaktır. Üye'nin elektronik posta adresine elektronik posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Üye elektronik posta adresini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Üye'nin Websitesi’ne üye olurken bildirdiği iletişim bilgilerinde değişiklik olması durumunda, derhal değişikliğin yazılı olarak AB’ye bildirilmesi veya değişikliğe ilişkin Üye Ofisi kayıtlarının güncellenmesi gerekmektedir. Aksi halde, AB’nin Üye’nin bildirmiş olduğu son iletişim adresine yaptığı bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

10.6. Karşı Taraf'ın temerrüdüne, Sözleşme'nin feshine ve Sözleşme'den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme'nin Madde 10.5'i uygulanacaktır.

11. GİZLİLİK

11.1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

11.2. Taraflar, Gizli Bilgi niteliğindeki bilgilerin gizliliğini sağlayacak ve Gizli Bilgi’nin sahibi Taraf'ın önceden yazılı onayının alınması veya söz konusu açıklamanın kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacaklardır. AB'nin Gizli Bilgi'yi Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Taraf’ın yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Taraf’a iletebilme hakkı saklıdır.

11.3. Gizli Bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilere ilişkin düzenlemeler agrobayi..com Gizlilik Politikası’nda detaylı olarak yer almakta olup, Gizlilik Politikası işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır.

12. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

12.1. agrobayi.com ve logosu, agrobayi mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak AB tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı AB'nin mülkiyetindedir. Üye, AB'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını AB'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, agrobayi mobil uygulamasının ve Websitesi'nin bütününü veya bir kısmını başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

12.2. Üye, agrobayi mobil uygulaması ve Websitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde AB'nin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. AB, üçüncü kişilerin veya AB'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Üye'nin sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme'nin Madde 9.5'inin uygulanacağını kabul eder.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (Mücbir Sebep) Taraflar'dan herhangi birinin (Etkilenen Taraf) bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, etkilenen Taraf, diğer Taraf'a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep'i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep'in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

13.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

14. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

14.2. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Antalya Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

15. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. Delil sözleşmesi

15.1.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda AB’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile AB'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

15.2. Sözleşme'nin Bütünlüğü

15.2.1. İşbu Sözleşme'nin ekleri, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme'yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatı ilga etmektedir.

15.3. Bölünebilirlik

15.3.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

15.4. Sözleşme'nin Devri

15.4.1. Üye, AB'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devir ve temlik edemeyecektir.

15.5. Feragat

15.5.1. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

15 (on beş) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar'ca her bir hükmü okunarak, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

EK-1: Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Satıcı Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

EK-4: Satış İlan ve Koşulları

EK-1 Üyelik İçin Gerekli Belge Listesi

Ticaret şirketi iseniz:
1. Vergi levhası
2. İmza sirküleri

Adi ortaklık, tacir iseniz:
1. Ortaklık sözleşmesi
2. İmza sirküleri
3. Vergi levhası

AB yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi

Yasadışı ve Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler : Çalıntı mallar , Kaçak ve ithalatı yasak ürünler, Ruhsatlı Bitki Koruma Ürünleri, Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler, Sertifikasız tohumlar, internet üzerinden satışı yasak olan ürünler, tescilsiz gübreler, Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler ; telif hakkını haiz ürünler; Sahte veya replika ürünler , Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler, Tarım Bakanlığı tarafından belirlenmiş minumum çimlenme oranından daha düşük çimlenme oranına sahip tohumlar.

EK-3 Satıcı Çalışma, Mali Şart ve Prensipleri

Üyeler’in AB ile arasındaki çalışma, mali şart ve prensiplerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Ödeme Yöntemleri: Üye, Sanal Mağazası üzerinden satış yaparken 2 (iki) tür ödeme yöntemini kullanabilecektir: i. Kredi kartı ile ödeme, ii. Havale ile ödeme, Üye, her bir ürün için sayılan ödeme yöntemlerinden herhangi birini veya hepsini tercih edebilecektir. AB, herhangi bir zamanda ödeme yöntemlerinden birini veya birkaçını Sözleşme dışına çıkarabilecektir.

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: Websitesi’ne üyelik ve ürün sergileme ücreti ve koşulları AB tarafından belirlenerek duyurulur. Ancak Websitesi’nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan ek hizmetler, içeriğine veya AB’nin belirlediği kullanım koşullarına göre ayrıca ücretlendirilecektir.

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; ürünün KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, ilgili tutarlar https://agrobayi.com/komisyonlar linkinde yer alan tabloda belirtilmiştir. AB, ürünün satış bedelini, ürünün tam ve zamanında tesliminin ardından ve Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben https://agrobayi.com/komisyonlar linkinde yer alan tablolarda verilen süreler içinde, kendi komisyonu ve kargo bedeli mahsup edilmiş olarak, Satıcı'nın hesabına kaydedecektir. Satıcı’nın talebi üzerine ürünün satış bedelinin hesabına aktarılması süresine bağlı olarak AB tarafından farklı oranda komisyon tahsil edilebilir. AB, işlem başına elde edeceği hakediş için düzenleyeceği hizmet faturasını, işlemin tamamlandığı ayın son gününde, ilgili aydaki tüm işlemlerini kapsayacak şekilde tek bir fatura düzenleyerek Satıcı'ya gönderecektir.

Ayıplı İfa: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Ürünün tesliminden sonra ise sipariş iptali ve ürün iadesi mümkün değildir. AB alım satım ilişkisinin tarafı olmayıp, satıma konu mal/hizmetler Satıcı tarafından ilan edilmiş olan nitelik ve özellikleri ile satılmaktadır. Alıcı’nın teslim aldığı ürünün ayıplı olduğu açıkça belli ise ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 2 (iki) gün içinde Alıcı durumu ihbar edecektir. Ürün’deki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim alındığının Alıcı tarafından veya otomatik olarak onaylanmasından itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ancak her hâlükârda siparişin kargoya verilmesinden (EK-4 Madde 9 uyarınca "satıcı teslim" ise malın teslim edilmesinden) itibaren 11 (on bir) gün içerisinde ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Alıcı Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamaz. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için Websitesi üzerinden yapılacak ihbar yeterli olup, ürünlerin bu sürede Satıcı'ya ulaştırılması gerekmez. Alıcı'nın teslim aldığı üründe bir ayıp olması halinde, Alıcı ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir. Alıcı'nın ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde, EK-4 Madde 9 uyarınca Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre; ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'nın teslim alması için hazır etmesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir. İadeye ilişkin gönderim masrafına EK-4 Madde 10 hükmü uygulanacaktır. Alıcı'nın ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Alıcı'nın ürünün ayıplı olması sebebiyle ürünü iade etmesi halinde, AB tahsil ettiği komisyonu Satıcı'ya geri ödeyecektir. Ancak bu satış işlemi nedeniyle AB nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme yöntemine bağlı olarak bankalara ödenebilecek komisyon ve faiz tutarları KDV'li olarak Satıcı'ya aynen yansıtılacaktır. Satış sözleşmesine konu olan ürünlerin tesliminden, muayene ve ihbar süresinden sonra ortaya çıkan ayıplar nedeniyle ya da herhangi bir nedenle ürünün iadesi halinde AB tarafından tahsil edilmiş olan komisyon ve sair hizmet bedelleri ile diğer masraflar iade edilmez.

Diğer Şartlar:

1. Satıcı, EK-4 Madde 9 uyarınca Satıcı'nın seçtiği gönderim türüne göre, ürünü Alıcı’ya taahhüt ettiği sürede kargoya teslim etmek, Alıcı'nın teslim alması için hazır bulundurmak veya Alıcı'ya doğrudan teslim etmek durumundadır. Ürünü taahhüt ettiği sürede teslim etmemesi halinde; AB, Satıcı'nın Sanal Mağaza puanını düşürebilecektir.

2. Satıcı'nın ilgili mevzuat hükümlerini ve/veya Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı AB, Sözleşme'yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Satıcı'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut cari hesabından mahsup edebilecektir.

EK-4 Satış ve İlan Koşulları

Satıcı sıfatı ile işlem yapan Üye’ler ile AB arasındaki çalışma, satış ve ilan koşullarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

1. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Satıcı, Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, internet üzerinden satışı yasak olan, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2'de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’nın işbu maddede belirtilen şekilde taklit, sahte veya izin gerektirdiği takdirde izinsiz ve/veya EK-2'de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı AB’ye yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.

3. Satıcı, AB’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, AB'ye veya Üyeler’e yığın mesajı (spam) veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

4. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, AB’nin işbu satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, orjinal ürün olmasından, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.

5. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. AB, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

6. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. AB tarafından Satıcı'nın herhangi bir ürün veya hizmeti hatalı kategorilendirdiğinin veya mal/hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, AB ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.

7. Satıcı, faaliyetlerini iyiniyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, AB’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda AB’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

8. Satıcı, agrobayi markası başta olmak üzere AB'nin ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz. İşbu madde hükmüne aykırılık tespit edilmesi halinde, AB ilgili ürün veya hizmeti Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir.

9. Satıcı, ürünlerin teslimatını 2 şekilde gerçekleştirebilecektir:

i. Kargo (lojistik) şirketi ile: Satıcı ürünleri, Alıcı'ya kargo masrafları kendisine ait olmak üzere ürünün türüne ve miktarına göre bir kargo veya lojistik şirketi vasıtasıyla gönderebilecektir. Ürün, AB tarafından AB sistemine entegrasyonu yapılan özel anlaşmalı firmalarla kargo aracılığı ile teslim edilebilir. Satıcı, satış ilanlarında AB sistemine entegrasyonu yapılan firmalara yer vermek suretiyle Üye Ofisi ekranında duyurulan koşullarla kargo şirketi ile teslimat hizmetinden yararlanabilir. Satıcı bu koşullardaki güncellemeleri takip etmeyi ve işlemleri buna göre gerçekleştirmeyi kabul ve taahhüt eder.

ii. Satıcı teslim ile: Bu teslim şeklinde, Satıcı, ürünleri masrafları kendisine ait olmak üzere Alıcı'nın sipariş esnasında belirleyeceği bir adrese ve kişiye teslim edecektir. Satıcı, Eposya ve veya SMS ile doğrulama sisteminden gelen kodu doğru şekilde bildirmeyen kişilere kesinlikle teslimat yapmayacaktır. Aksi halde, AB, Sözleşme'nin Madde 4.9'u uyarınca ilgili ürün bedelini Satıcı'ya aktarmama hakkına sahip olacaktır. Ürünlerin Alıcı veya Alıcı'nın sipariş esnasında belirtmiş olduğu kişiye teslim etmesinin ardından, Satıcı Alıcı'ya veya söz konusu yetkili kişiye bir teslim fişi (veya teslimi kanıtlar benzer bir belgeyi) imzalatıp, kaşeletecek ve derhal Üye Ofisi'ne yükleyecektir.

10. Kargo şirketi ile teslim edilen veya Satıcı teslim gönderilerde gönderim masrafları Ürün’ün ilan sayfasında yer almaktadır. Malın ayıplı çıkması sebebi ile Alıcı tarafından iade edilen ürünler, aynı gönderim yöntemi ile iade edildiği takdirde (örneğin, kargo şirketi ile gönderildiyse, aynı kargo şirketi ile), iadeye ilişkin gönderim masrafları da Satıcı'ya ait olacaktır.

11. Alıcı'nın ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, iade kargo bilgisinin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden 14 gün içinde Alıcı'nın talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür.

Slaytı başlat